Single Operator (55 logs)

Call Valid QSOs Invalid QSOs Duplicate QSOs Claimed score Average km/valid qso Antenna Power TX Equipment RX Equipment Received at ODX call ODX distance
EA5Z 305 0 0 464362 1522.5 6 ele 500 yaesu ftdx-101d yaesu ftdx-101d 2022-06-21 11:11 D4L 3455
EA6SX 194 0 0 272587 1405.1 6 Elem 500 Yaesu FTDX5000 Yaesu FTDX5000 2022-06-22 18:54 D4L 3669
ED5I 167 0 0 271139 1623.6 7 ele 600 ICOM7300 ICOM7300 2022-06-20 21:30 D4L 3340
YT1X 212 0 0 222483 1049.4 2 x 8el 99 IC-7610 IC-7610 2022-06-26 07:23 9K2HS 2981
DK2OY 125 0 0 160646 1285.2 5 el Yagi 100 TS-590S TS-590S 2022-06-21 08:49 R6KA 2112
LZ2ZY 119 0 0 150938 1268.4 5el 100 ICOM746PRO ICOM746PRO 2022-06-23 16:32 EA8AQV 3860
YR2X 80 0 0 103474 1293.4 6 EL YAGI 100 FT 920 FT 920 2022-06-19 14:59 EI8KN 2191
YT5R 97 0 0 93967 968.7 6 el. yagi yu7ef 95 2022-06-23 21:06 SM2EKM 2457
YO5AXF/P 58 0 0 92458 1594.1 VERTICAL GP 100 YAESU FT-897D YAESU FT-897D 2022-06-20 05:57 EI8KN 2261
YO8OE 59 0 0 91408 1549.3 5 EL 100 FT897D FT897D 2022-06-22 19:19 ED5I 3027
IZ5EME 83 0 0 86162 1038.1 7jxx 500 ic7700 ic7700 2022-06-25 17:09 5B4AIF 2051
YU7ZZ 68 0 0 84597 1244.1 5el yagi 50 ft847 ft847 2022-06-24 16:58 EI8KN 2108
YO2NAA 80 0 0 84363 1054.5 DELTA LOOP 100 FT-991A FT-991A 2022-06-19 14:21 GM4ZUK/P 2043
DL2OM 101 0 0 69842 691.5 5 El. Duoband 750 IC-746 + PA IC-746 2022-06-25 14:34 R6KA 2171
YO8WHT 46 0 0 65379 1421.3 3EL 100 KENWOOD TS590S KENWOOD TS590S 2022-06-21 19:22 G8T 2259
HB9HLM 98 0 0 60143 613.7 5+5 100 IC7610 IC7610 2022-06-25 12:14 YL2PJ 1759
YO7LDT 45 0 0 54277 1206.2 3 el.YAGI 100 FT991A FT991A 2022-06-20 19:46 G8T 2275
YO7CWP 41 0 0 51204 1248.9 4 EL YAGI 100 FT857 FT857 2022-06-19 14:14 G8X 2215
YO5OHC 34 0 0 48918 1438.8 BAZZOKA 100 FT897D 2022-06-19 11:04 ED5I 2193
YO9AYN 43 0 0 46896 1090.6 Yagi 3 el 100 IC-746PRO IC-746PRO 2022-06-20 19:42 G8T 2362
YO7LYM 30 0 0 41706 1390.2 YAGI 3 EL 100 FT-857 FT-857 2022-06-20 19:46 G8T 2267
YO2KJG 30 0 0 40527 1350.9 yagi 5 elem 100 IC 7400 2022-06-20 09:17 EI8KN 2279
YO3GCL 31 0 0 38846 1253.1 YAGI 3 EL HM 100 IC7300 IC7300 2022-06-23 12:02 SM2EKM 2407
YO6XK 33 0 0 38185 1157.1 7el YAGY 50 Ft100 Ft100 2022-06-20 15:35 TM1W 2136
YO5DAS 32 0 0 37986 1187.1 DK7ZB, HEX BEAM 100 FT897D 2022-06-19 15:29 G8T 2022
E71W 28 0 0 36380 1299.3 vertical 50 ic7000 ic7000 2022-06-20 16:19 GM2V 2194
YO2GL 45 0 0 32574 723.9 4 EL. YAGI 100 FT991A, FT991A 2022-06-20 09:52 ED1R 2164
YO7LGI 25 0 0 31472 1258.9 yagi 150 icom 7300 icom 7300 2022-06-25 08:08 EE5K 2333
YO2LTA 21 0 0 28003 1333.5 Deltaloop 100 YAESU YAESU 2022-06-23 05:05 ED5I 2001
G4PVM 37 0 0 26872 726.3 Hexbeam 100 Flex 6600 Flex 6600 2022-06-25 16:09 YT3X 1710
YO7WC 31 0 0 25825 833.1 4el 100 ic7300 2022-06-20 16:01 ED5I 2176
YO7LBX 27 0 0 24009 889.2 YAGI 5EL. 70 IC7300 IC7300 2022-06-21 19:05 G4ASR 2068
YO2MKL 19 0 0 23234 1222.8 delta loop 100 ts-590 ts-590 2022-06-19 17:26 TM1W 1922
YO5CRI 17 0 0 21700 1276.5 YAGI 4 EL 400 ICOM-7300 ICOM-7300 2022-06-20 07:01 G8T 2147
DL75HIL 30 0 0 21512 717.1 BigWheel 25 Icom IC-7300 Icom IC-7300 2022-06-19 17:33 YR0FRR 1535
SP2EWQ 14 0 0 21422 1530.1 GP 10 2022-06-19 10:12 EA5Z 2148
YO3JOS 21 0 0 19194 914.0 Yagi 2 el 100 FTDx 3000, 100 w FTDx 3000 2022-06-26 07:29 PA4VHF 1657
YO5QDI 13 1 0 18712 1439.4 delta loop 100 FT991 FT991 2022-06-19 15:41 GM4ZUK/P 2051
YO7BKX 27 0 0 18399 681.4 4 el DK7ZB 100 FT100D 2022-06-20 19:44 EE5K 2059
YO9DBP 14 0 0 18382 1313.0 VERTICALA 100 IC7400 IC7400 2022-06-25 07:22 EA5Z 2184
YO9BCM 25 0 0 18113 724.5 2 EL QUAD 70 ICOM 7300 ICOM 7300 2022-06-19 18:12 A41NN 3748
YO2CJX 11 0 0 16890 1535.5 DIPOLE 50 FT 100 FT 100 2022-06-19 15:30 G8T 2101
YO7BPC 14 0 0 15592 1113.7 ZX6-2 70 ICOM 7300 ICOM 7300 2022-06-19 18:37 EA6SX 1869
DJ1LJ 22 0 0 15303 695.6 500 2022-06-25 12:58 CT1DIZ 1851
YO4FZX 11 0 0 14713 1337.5 5EL QUQD 50 YAESU FT100 YAESU FT100 2022-06-20 16:39 G0VHF/P 3478
F5MMF 13 0 0 14150 1088.5 5 el 75 Icom7300 Icom7300 2022-06-22 15:39 D4L 3958
YO8BFB 12 0 0 13710 1142.5 DK7ZB 2 el 100 FT991A 2022-06-22 15:04 G8W 2095
YO9CLG 9 0 0 8081 897.9 yagi 4 elements 100 TS-2000 2022-06-20 07:37 F2ARU 2042
9A9I 34 0 0 6852 201.5 5 el.yagi 100 756 pro3 756 pro 3 2022-06-25 18:44 IG9/I2ADN 1189
YO7IIY 10 0 0 6670 667.0 YAGI 3 EL 100 ICOM IC-7300 ICOM IC-7300 2022-06-21 21:21 G0VHF/P 3255
YO4AAC 5 0 0 6617 1323.4 DIAMOND BB6W 100 FT950 FT950 2022-06-20 11:23 SM6S 1744
YO9CWY 8 0 0 6345 793.1 yagi 8 ele 20 FT-857D 2022-06-19 13:28 G0VHF/P 2015
YO5BQQ 7 0 0 5734 819.1 BAZOOKA 100 YAESU FT DX 10 2022-06-29 10:24 G8T 2056
YO7AWZ 5 0 0 4350 870.0 DIPOL 100 IC 7300 2022-06-20 19:50 F4ARU 1792
YO3FWL 10 0 0 3023 302.3 LFA 3 EL 100 FT857D FT857D 2022-06-21 19:45 IG9/I2ADN 1511


Multi Operator (13 logs)

Call Valid QSOs Invalid QSOs Duplicate QSOs Claimed score Average km/valid qso Antenna Power TX Equipment RX Equipment Received at ODX call ODX distance
YT0A 319 0 0 331876 1040.4 EF0608, DJ9BV 6m-2.1wl 10el 100 Kenwood TS2000X Kenwood TS2000X 2022-06-30 09:06 9K2MU 2957
YP8T 209 0 0 276805 1324.4 7 el QUAD 400 Elecraft K3 Elecraft K3 2022-06-26 15:57 MM0AOQ 2397
YT5W 225 0 0 263008 1168.9 6el by YU7EF 100 ts-2000 ts-2000 2022-06-24 12:44 SM2EKM 2373
EA1IT 167 0 0 245519 1470.2 yagui 4e 90 Icom 7300 2022-06-22 16:36 SM5P 2278
YR5C 205 0 0 225642 1100.7 6 el Yagi EF0606W1 100 TS2000 TS2000 2022-06-26 13:23 EI4DQ 2294
YO8KGT 132 0 0 203599 1542.4 7EL BEAM 100 FT847 FT847 2022-06-26 20:00 EA5Z 2313
YR0FRR 143 0 0 169673 1186.5 5 elm Yagi 300 Yaesu FTdx3000 Yaesu FTdx3000 2022-06-21 05:11 EA8AQV 4014
HG6Z 156 0 0 163297 1046.8 3el. LFA 100 FTDX-3000 FTDX-3000 2022-06-22 18:46 EA4WF 2050
YT3X 143 0 0 145030 1014.2 2x6el by YU7EF 99 ten tec ten tec 2022-06-25 12:14 9K2HS 2899
YO6KNY/P 76 0 0 106189 1397.2 5 EL YAGI 100 TS 590 SG TS 590 SG 2022-06-23 09:51 OZ1CGQ 2745
9A1I 32 0 0 37397 1168.7 5 el.yagi 100 IC-7300 IC-7300 2022-06-25 18:40 GM2V 1932
YO7KAJ 28 0 0 36261 1295.0 4 el. Yagi 100 IC 9100 2022-06-20 19:45 G8T 2267
YO4KAK 2 0 0 2440 1220.0 DIPOLE 100 FT450 FT450 2022-06-20 11:25 5B4AQC 1220


Checklogs (4 logs)

Call
IW2DOY
PE1EWR
YO2LLZ
YO3JW